+ هنوز یک چیزی اینجا جای‌اش خالی‌ست...
بعضی‌وقت‌ها می‌خواهم این جای خالی را پُر کنم؛ اما تا تصمیم بگیرم، تا با خودم کنار بیام، تا خودم رو جمع و جور کنم، می‌بینم که هنوز یک چیزی اینجا جای‌اش خالی‌ست... میدونی: بعضی‌وقت‌ها، بعضی‌چیزها را نمی‌توان ناگهانی انتخاب کرد... باور کن نمی‌شود!


دوشنبه 14 اردیبهشت 1388

عنوان آخرین یادداشتها